Kwaliteit

“Kwaliteitseisen en Uitvoeringsrichtlijnen” van de Vakfederatie Rietdekkers.

De Latijnse naam van riet is Phramites Austalis. Het is een hoge plant uit de grassen familie (Gramineae) met een kruipende wortelstok en onder- en bovengrondse uitlopers. Riet is een algemene oever- of moerasplant die weinig eisen stelt aan zijn omgeving. Het riet komt voor aan de waterkant en op natte plaatsen. Ook moet riet elk jaar gemaaid worden, omdat het rietland anders verruigt en verwildert.

 

Eigenschappen

Een vierkante meter rietdak van 30 cm. dikte weegt ongeveer 40 kg. en isoleert goed. De warmteleidingscoëfficiënt van 0,11 W/mk. Het diffusieweerstandsgetal van riet is prima. Deze bedraagt namelijk 3.

 

Kwaliteit van het dak

De kwaliteit en levensduur van een rietdak zijn allereerst afhankelijk van de gebruikte materialen en de uitvoering van de rietdekwerkzaamheden en dus de kwaliteit van de rietdekker. Om de kwaliteit te verhogen heeft de Vakfederatie minimum eisen gesteld waaraan een rietdak moet voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de “Kwaliteitseisen en Uitvoerings-Richtlijnen” van de Vakfederatie Rietdekkers.

 

De Levensduur

Een rietdak, vakkundig aangebracht en goed onderhouden is een verantwoorde investering voor jaren. De levensduur is minimaal 25 jaar. Maar 40 jaar of langer is geen uitzondering.

Voor goed riet bent u vooral afhankelijk van het vakmanschap van uw rietdekker.